Zwart Wit
Zwart tegenover wit, goed tegenover fout, mooi tegenover lelijk, man tegenover vrouw. De wereld is opgedeeld door het menselijk brein, de hersenen, in twee tegengestelden met daartussenin alle mogelijke grijstinten die men kan bedenken. Dit gegeven is al sinds de zondeval, het moment dat de mens van de appel at en die bleef steken in zijn keel met als gevolg een adamsappel. Een zodanig gevormd strottenhoofd waarmee de mens klanken en woorden kon produceren. Woorden die voortkomen uit het denken. Denken met hersenen waarbij er een duidelijk onderscheid is tussen linker en rechter helft. Dit in tegenstelling tot de dieren die twee identieke helften bezitten. Linker kant is de mannelijke kant en de rechterkant is de vrouwelijke kant. Actief en passief, denken en voelen, geven en ontvangen, zon en maan.....

Sinds dit moment kon de mens beslissen welke weg hij wilde volgen. Er waren twee mogelijkheden.

  1. Verdeel en heers

  2. heb lief en wees vrij

Sinds mensenheugenis heeft de mens hoofdzakelijk gekozen voor weg 1, verdeel en heers. Om de verdelen heeft men de beschikking over verschillende tools, waarvan de meest efficiënte Angst is. Door angst kan men verdeeldheid saaien zodat er dan mogelijkheid kan ontstaan tot het ontplooien van macht. De geschiedenis herhaalt zich, de geschiedenis is er geen, we zijn nog altijd in hetzelfde stadium als in het begin der mensheid. Het is nooit anders geweest. De mens heeft, afgezien van enkele uitzonderingen, nooit een andere weg, 2, ingeslagen.


In de gezondheidszorg is het niet anders, denk dat nooit, de mens over de hele lijn verdeelt en heerst. Overal op ieder gebied. Denk daar eens goed over na, laat dat eens goed tot je doordringen.

Er zijn zieke en gezonde mensen. Daartoe moeten we ziektes benoemen zodat iemand kan zeggen" ik heb die of die ziekte". Maar een ziekte op zichzelf bestaat niet. Er zijn alleen mensen met klachten op dit moment of mensen zonder klachten op dit moment. Waarbij we ons moeten beseffen dat klachten altijd gemeenschappelijk zijn, klachten zijn niet van iemand maar zijn enkel de uitdrukking via het lichaam van één individu van een disbalans van het universum. Klachten zijn van ons allemaal en indien er een nood is aan groot alarm dan kunnen er veel mensen op eenzelfde moment min of meer dezelfde klachten hebben. Geef dat geen naam, alsjeblieft want dan creëer je een ziekte die zogezegd bestreden moet worden door de mensen die de macht hebben dat te doen, zijnde de specialisten ter zake......

Kom eens tot inzicht, inzicht in zichzelf in de micro kosmos zodat je kunt begrijpen wat het macro kosmisch probleem is. Een probleem van ons allemaal, dat we samen kunnen oplossen als eenheid, als mens in liefde.

Er is alleen de toestand die op dit eigenste moment bestaat en die toestand kan er één van symptomen zijn of één van symptomenvrij zijn. Verdeel en heers, verzorg de zieke mensen , maak ze afhankelijk van het systeem zodat je macht over hen hebt. Geef hen zelf de macht terug door ze laten inzien dat ze geen ziekte hebben maar dat ze momenteel in een moment zijn met symptomen die enkel een wegwijzer zijn in hun leven zodat ze via deze wegwijzers terug de uitgang kunnen vinden uit het systeem waarin ze gevangen zitten. Het lichaam en de geest brengen enkel tot uitdrukking wat er ontbreekt en om terug heel te worden, een met het universum, moet men inzicht in zichzelf verkrijgen in het nu op dit moment zodat men terug symptoom vrij kan zijn. De kracht hiertoe zit in iedereen, een dokter is daarvoor niet nodig, enkel inzicht en dat is iets dat je niemand kan geven of verkopen.


De huidige malaise is onze maatschappij is dus een malaise sinds het begin der mensheid. Corona virussen worden misbruikt om verdeeldheid te scheppen zodat de heerschappij kan voortduren. We kunnen ons de vraag toch echt wel eens stellen of het niet het moment is, het nu, om eindelijk eens de andere weg in te slaan: Heb lief en wees vrij. Er is alleen het moment waarin we ons nu op dit moment bevinden. In het Nu is er geen ego aanwezig, geen angst, geen macht, alleen liefde die overal en altijd is. Niet de liefde die tegengesteld is in ons denken aan haat maar de universele liefde die alles en iedereen verbindt. Liefde die geen tegengestelde kent maar die gewoon is. Hiertoe moeten we uit ons denken gaan en enkel in het voelen blijven. Liefde, licht en stilte zijn altijd aanwezig, zijn universeel en behoren tot het hart.

De mens zal ooit op het punt komen dat hij of zij de weg van de liefde en vrijheid inslaat en de weg van de angst en de macht verlaat.

51 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Nu