Thuisonderwijs nader bekeken. Waarom en hoe?

Ik zal de komende dagen iets dieper ingaan op het onderwijs, onderwijs van onze kinders die de toekomst zijn van deze planeet. Niet teveel in één keer maar steeds een stukje om iedereen de kans te geven erover na te denken en zijn eigen gedachte erbij te vormen. Niets dat geschreven wordt is de waarheid maar geeft een mogelijkheid aan de lezer om de waarheid zelf te ontdekken.


LICHTKINDEREN


A. Inhoud leersysteem de nieuwe wereld1.

De ouders: waar moet men op letten, ga ervan uit dat kinderen leren van volwassenen maar evengoed leren de volwassenen van de kinderen. Het is een onderwijs op basis van gelijken.

2.

De leerling: een leerling is in verbinding met alle anderen, met de anderen leerlingen en met alle andere levende wezens. Er wordt op toegezien dat er geen differentiatie is, geen competitie, geen afzondering van een ander maar met behoud van de eigen identiteit, ieder kind moet in staat zijn eigen roeping te volgen. Het kernbegrip is verbinding, hulp aan elkaar en zorg voor elkaar en de omgeving.

3.

De leeromgeving: binnen of buiten, zittend of staand. In kleine groepen met dezelfde leeftijd of in gemengde leeftijdsgroepen. Zittend studeren werkt voor de één maar niet voor de ander. Buiten in beweging zijn blijkt een boost voor het lerend vermogen.

4.

De leerstof: er dient onderscheid gemaakt tussen enerzijds de kennis die men opdoet gebruik makend van het concentratie vermogen. Kennis die essentieel is om in een nieuwe maatschappij mee te draaien. Denk aan talen en rekenen. Anderzijds is er de aandacht. Aandacht voor alles dat er buiten de leerling gebeurt maar ook wat er binnen de leerling gebeurt. Gevoelens, nadenken, wat is dat en hoe verloopt dat. Aandachtig zijn maakt intelligent, concentratie verhoogt de kennis maar heeft niets met intelligentie te maken.Centraal doorheen alle afzonderlijke aandachtpunten loopt de rode draad van verbondenheid, een wereld waarin men fouten mag maken, een wereld waarin men niet vergeleken wordt met de andere, ieder heeft zijn eigen zwakkere punten en zijn eigen sterkere punten waarmee men samen met de anderen moet leven. Wanneer we verbonden zijn helpen de zwakkeren de sterkeren en de sterkeren de zwakkeren, we vullen elkaar aan maar worden niet met elkaar vergeleken. Zo kan er een toestand ontstaan van

zonder angst, angst om anders te zijn, verkeerd te doen, niet goed genoeg te zijn, niet mooi genoeg te zijn. Dit centraal idee loopt door heel het onderwijssysteem, omdat dit idee de nieuwe basis vormt voor een nieuwe wereld zonder angst, gewoon omdat er geborgenheid is vanaf het aller eerste moment.

49 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Nu