nieuw school-, opvoedkundig- systeem

Om een verandering teweeg te brengen zullen wij afhankelijk zijn van jeugdige opstandigheid. Verandering zal als vanzelf komen wanneer de kinderen groot gebracht worden zonder de aanwezigheid van angst, kinderen moeten dit leren van volwassenen die ook geen angst kennen, die geen angst kennen om vergeleken te worden met anderen, beteren, groteren en sterkeren...... Deze volwassenen onderwijzen de kinderen die de toekomst zullen bepalen van ons allemaal.

Zonder angst = zonder afgescheiden te zijn, maar verbonden met het hele universum dat ons leidt naar een liefdevol bestaan.

Centraal doorheen alle afzonderlijke aandachtpunten loopt de rode draad van verbondenheid, een wereld waarin men fouten mag maken, een wereld waarin men niet vergeleken wordt met de andere, ieder heeft zijn eigen zwakkere punten en zijn eigen sterkere punten waarmee men samen met de anderen moet leven. Wanneer we verbonden zijn helpen de zwakkeren de sterkeren en de sterkeren de zwakkeren, we vullen elkaar aan maar worden niet met elkaar vergeleken. Zo kan er een toestand ontstaan van geborgenheid zonder angst, angst om anders te zijn, verkeerd te doen, niet goed genoeg te zijn, niet mooi genoeg te zijn. Dit centraal idee loopt door heel het onderwijssysteem, omdat dit idee de nieuwe basis vormt voor een nieuwe wereld zonder angst, gewoon omdat er geborgenheid is vanaf het aller eerste moment.


Dit centraal idee heeft ervoor gezorgd dat mijn kinderen momenteel thuisonderwijs krijgen. Zodat ze zichzelf mogen zijn en omdat ze de mogelijkheid zullen krijgen om zo hun eigen aard te vinden en in het leven zullen staan zonder angst maar vol creativiteit om hun roeping te volgen onafgezien van de financiële voordelen die het hun zal opleveren.


Gedichtje 2


samen


Wij zijn allemaal één

jij en ik

wij zijn niet alleen

al vergeten we dat soms even

jij en ik

tijdens dit aardse leven
212 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nu