Homeopathie actueler dan ooit.Homeopathie: actueler en belangrijker dan

ooit


Om het idee van homeopathie beter te begrijpen moeten we de

zienswijze van de huidige allopathische geneeswijze even van

dichterbij beschouwen. Hoe is de huidige geneeskunde ontstaan, wat

is zijn basis en zijn er nog andere paden te volgen? We bekijken twee

invalshoeken en lichten deze kort toe om dan te tonen hoe het komt

dat de homeopathie als idee heeft kunnen ontstaan.


Invalshoek 1

Eigenlijk is onze huidige geneeskunde een ervaringsgeneeskunde die

zijn basis idee heeft ontleed aan Dr. Pasteur uit de 19e eeuw. Hierbij

ziet men het menselijk lichaam als een object bestaande uit

meerdere delen die afgescheiden zijn van de rest van zijn omgeving.

Dit lichaam, object, kan door uitwendige factoren “aangevallen”

worden, factoren waaronder bacteriën, virussen, parasieten etc. Om

dit lichaam te beschermen dienen we bij een aanval van buitenaf

door bv bacteriën die aanvaller te vernietigen door antibiotica. Er is

een lichaam dat aangevallen wordt door een belager van buiten. Bij

een aanval van een virus gaan we die te lijf met bv interferon, steeds

terug met het idee het lichaam tegen de aanvaller te beschermen.

Preventief heeft men het idee vorm gegeven om het lichaam al op

voorhand tegen een belager te beschermen (een soort van muur

opbouwen) door de vaccinaties uit te vinden.


Invalshoek 2

Indien we dit idee (want het is maar een idee, gebaseerd op een

ervaring en nadien handig op ingespeeld door de industrie) verlaten

en het idee volgen van zijn tijdgenoot Dr Claude Bernard dan slaan

we een andere weg in die ons voert naar een “terreingeneeskunde”

die het lichaam nog altijd ziet als een aparte entiteit maar er nu

vanuit gaat dat bacteriën niet de oorzaak van een ziekte zijn maar

enkel het gevolg van de toestand van de grond, in dit geval het

lichaam. Op kalkrijke grond groeien madeliefjes, op vochtige grond

groeit de vlierboom… Het is de toestand van het lichaam die bepaald

of een bacterie, virus, schimmel… hierop kan groeien,

vermenigvuldigen en uiteindelijk ziek maken. De aandacht wordt hier

afgeleid van de zogenaamde aanvallers en verschoven in de richting

van het terrein. Laten we zorgen dat het terrein schoon is en niet

ontvankelijk voor aanvallen van buitenaf. Een gezond terrein creëren

we door een gezonde voeding, door gezonde lucht in te ademen

(gezonde manier van ademen), gezonde beweging, gezonde manier

van denken, weinig stress, veel water te drinken… Het terrein gezond

houden kortom, daar is niet echt veel aan te verdienen door de

industrie. Lucht is gratis, op planten en dieren kan er voor de voeding

geen patent genomen worden. Kruiden, zolang puur geplukt uit de

natuur daar kan geen patent op genomen worden.

Gaan we de voeding genetisch manipuleren dan kan dit natuurlijk

wel zeer lucratief worden want dan kunnen we er een patent op

nemen. Genetisch gemanipuleerde voeders zijn dus wel interessant

voor de industrie en daarom zullen we daar ook heel moeilijk

wetenschappelijke bewijzen terg vinden die wijzen op het gevaar van

dit soort van voeding.


We volgen nu even invalshoek 2

Dus laten we nu even bij dit idee blijven dat het voor de gezondheid

van mens en dier het terrein primeert en niet de aanvallers die

zogezegd overal op de loer liggen. Laten we dus vooral aandacht

leggen op het lichaam, mens of dier. Wat is dit lichaam, waaruit

bestaat het, hoe wordt het opgebouwd en beïnvloed door zijn of haar

omgeving?

Hahnemann vertrekt vanuit dit gezichtspunt.

Dr. S. Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, leefde net

als Pasteur en Bernard in de 19e eeuw en ging er vooral vanuit dat de

mens een spiritueel wezen is. Een spiritueel wezen met een

menselijke ervaring ( Pierre Teilhard de Chardin, frans "losoof uit de

19e eeuw). Wat wil dit woord “spiritueel” in deze context zeggen?

Helaas heeft het woord spiritueel voor veel mensen een negatieve

zweverige klank, maar laten we het heel simpel en nuchter bekijken.

Het woord is om te beginnen afkomstig van het latijn “spiritus” wat

niets anders betekent dan geest. De mens is een geestelijk wezen.

Een wezen, dit tegenover bv een dier, dat beschikt over een

vermogen tot een geestelijk bestaan dat niet vorm gebonden is maar

afhankelijk van een bewustzijn, gekenmerkt door de mogelijkheid

keuzes te maken onder invloed van een imaginair vermogen.

Een vermogen ons dingen voor te stellen, erover na te denken en

daarna keuzes te maken. Dit is een geestelijk bestaan waarbij we

onze de geest gebruiken om de ziel bij te staan zijn weg in het

menselijk lichaam te vinden. Wij zijn een geestelijk wezen, en om dit

geestelijk vermogen te beïnvloeden hebben we geestelijke middelen

nodig. Middelen die aan de materie ontsnapt zijn, die niet meer

materieel zijn maar enkel nog geestelijk. Zodanig kan een geestelijk

wezen behandeld worden. Anders, zoals bv in de kruiden

geneeskunde, maken we gebruik van de materie zelf, van de hele

plant of van een deel van de plant. Bv frambozenblad om de

baarmoeder contractie bij een geboorte te versterken of echinacea

purpurea om de weerstand te verhogen.


In de homeopathie tracht men dus het lichaam, de grond, het terrein,

te beïnvloeden door de geest te beïnvloeden. De Geest, de

gedachten, beïnvloeden de gevoelens en de gevoelens beïnvloeden

het lichaam. De verbinding tussen gevoelens en het lichaam wordt

gevormd door het hele endocrien (hormonaal) systeem dat

verbonden is door het chakra systeem met het energetisch lichaam.

Omdat geest en gevoel geen vorm hebben noemen we dit het

energetisch deel van het (menselijk) lichaam. Dus indien we steeds

dieper ingaan op het idee van de geneeskunde dan wordt het

duidelijk waarom men een systeem als de homeopathie opgesteld

heeft. Het is eigenlijk een heel logisch vervolg op alles wat al

aanwezig was van ideeën in een zeer rijke periode. Helaas waren deze

ideeën, die een "filosofische" basis hebben terwijl de huidige

geneeskunde totaal geen enkele basis heeft behalve dan een

commerciële, niet lucratief en niet interessant voor de mens met

drang naar macht en geld.

Het idee van Pasteur was en is veel interessanter voor de industrie en

zal er voor zorgen dat de kleine minderheid er rijker van wordt en de

grote meerderheid armer en armer terwijl de gezondheid er steeds

verder op achteruit gaat. Het systeem zal uiteindelijk zichzelf ten

gronde richten.


Laten we dus eerst en vooral aan “ terreingeneeskunde “ doen en

hiervoor het terrein om te beginnen goed bestuderen. Op fysiek

niveau en op energetisch niveau! Zoals Nicolas Tesla zei: alles is

energie, en zo ook de mens. Alles is te reduceren tot energie, alle

materie is energie maar niet alle energie is materie. Ook N. Tesla

leefde in de 19e eeuw maar door zijn niet-commerciële houding is hij

in een vergeethoek geraakt ( alhoewel uitvinder van o.a. de

wisselstroom motor) en is zijn tijdgenoot Edison met de eer gaan

lopen.


De vraag of homeopathie actueel is en van belang is voor de verdere

ontwikkeling van mens en zijn omgeving is hiermee hoop

beantwoord. De mens, de wereld heeft nood aan een

gezondheidssysteem dat met de mens in zijn geheel rekening houdt

en niet alleen met een klein onderdeel daarvan. Homeopathie is voor

de 21ste eeuw enorm belangrijk en zal met de tijd alleen maar aan

belang toenemen om de mens in zijn voortbestaan te helpen.


68 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nu