great mother Kali or Eostre


De leerling, het kind is al iemand en het onderwijs systeem hoeft niet meer iemand te vormen! Ik had vroeger op mijn school een leraar die mij kwam vertellen dat ik terug mocht komen op school na mijn afstuderen wanneer ik iemand was geworden! Ik heb dit nooit begrepen hoe onze leraren zo verkeerd konden zijn. Het kind wordt gerespecteerd als persoon en het zal vooral door WAARneming zijn dat het kind begeleid wordt naar zijn uiteindelijke roeping. Waarnemen is de nieuwe manier van het ontdekken van de waarheid, waartoe iedere vorm van leren uiteindelijk moet leiden. Leren doen we niet om voor onszelf een 'beter' leven te bouwen, leren heeft tot doel de uiteindelijke eeuwige waarheid te ontdekken. Een waarheid die één is, een met alles want de waarheid is alles. Door Waar te nemen ontdekken we de waarheid, niet door uit ons hoofd t e leren wat anderen hebben waargenomen. Waarheid bestaat nooit in het verleden, noch in de toekomst. De waarheid is nu, alleen NU.

Door waarneming leren we. Hierbij is het van groot belang dat we begrijpen wat het is om waar te nemen. Waarnemen is essentieel in het leerproces, veel belangrijker dan onze hersenen die iets uit het hoofd leren, die leren zonder waar te nemen. Onze hersenen scheppen structuur, ze komen op het tweede plan. De leerling dient eerst te leren hoe het moet leren en niet wat het moet leren. het leerproces zonder vooringenomen te zijn, zonder te teren op informatie van mensen die ons voor zijn gegaan. Vertrouwen op de Waarneming, niet op de mening van een ander en zelfs niet op de waarneming van een ander.


Interessant om in dit verband te vermelden; de rol van Oestrogenen tijdens de geboortefase, de partus. Juist voor de geboorte zijn we letterlijk omgeven door een deken van oestrogen. Oestrogen ook wel door geboorte begeleiders het hormoon van “het vergeten” genoemd. Denk aan de symbolische tekening waarin de great mother Kali ( indische godin die gelijk staat met de saksische godin

eostre of Ostara) het masker van forgetfullnes liefdevol plaatst op het gezicht van de pasgeboren baby. Het oestrogen doet vergeten wie we werkelijk zijn, de zoektocht naar Het Zelf kan beginnen. Ik zou hier het eerste gedicht willen plaatsen dat zo mooi bewoordt wat geboren worden en de zoektocht naar je ware aard is. De schrijver ken ik niet maar het begeleidt een illustratie van Debora Koff-Chapin in een boek van Melissa Assilem.

Gedicht 1.

Born

With no wings

I can not fly

Give me back

My wings

I cry


Learn

To crawl

To walk to run

To dance togeteher

In the sun


Lost

In time

Who do I be

Give me back

My me

I cry


Found

In dreams my

Golden wings

Who do I be

Came back

I am free

Please

Won’t you

Come

Fly with

Me


Daar is de leerling! Daar is het kind en daar is de adolescent en de volwassene. We doorlopen als mens allemaal hetzelfde pad, of althans dat is toch de bedoeling. Het pad dat naar de Waarheid leidt. De Waarheid die we kennen door de dood, maar het is de kunst van het leven om de Waarheid levend te vinden. Dan is de dood een logisch vervolg op ons leven en niet een verlossing uit het lijden.30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nu