Een nieuwe wereldDeze morgen de drie oudste van de jongste kinders naar hun nieuwe school gebracht in Nieuwmunster. De Akkerwinde. Het gaf een goed gevoel, eindelijk na meerdere scholen met mijn kinderen doorlopen te hebben had ik een goed gevoel bij deze school. Heel liefdevol ontvangen. Trots op de drie kleintjes. Leren zonder angst, angst om gestraft te worden, angst om niet te kunnen doen wat je voelt dat goed is. Wanneer de kinderen naar school gaan moeten ze "vrij" zijn, zichzelf zijn.


Ik stel mij altijd de vraag: wanneer ik de huidige toestand in de wereld zie en ik weet dat de opvoeding op een school voorziet op het kunnen functioneren in deze toestand, maatschappij dan vraag ik mij af of dit soort opvoeding dan wel de juiste is om een nieuwe wereld te creëren, een wereld waarin er voor iedereen eten , kleding en onderdak is. Wetenschappelijk zijn we zo ver gevorderd dat dit mogelijk is, voor iedere levende mens voorzien in onze basisbehoeften. Een wereld waarin er geen oorlog is, geen haat en geen jaloezie. Een wereld waarin iedere mens zonder angst en in vrijheid mag leven. Dat is een wereld waarop we onze kinderen moeten voorzien in een juiste passende opvoeding. De huidige opvoeding voorziet in angst, competitie, jaloezie, wedijver, ambitie.

Een nieuwe wereld is vrij van wedijver, van ambitie. Ambitie leidt tot wedijver, tot beter en slechter, tot rijker en armer, tot concurentie.......

De opvoeding moet voorzien in een leven zonder angst, zonder angst om niet te voldoen aan de normen. Zonder angst om ziek te worden, zonder angst om dood te gaan. Een leven zonder angst, in totale vrijheid en op zoek naar de waarheid. De waarheid van het leven en alles wat daar mee te maken heeft. Deze waarheid vinden we niet in boeken, deze waarheid vinden we in onszelf en daarmee ook in de anderen rondom ons. Een ware echte opvoeding voorziet niet alleen in leren lezen, schrijven en rekenen. Iemand die een ware opvoeding genoten heeft hoeft niet per definitie te kunnen lezen of rekenen. Het leren lezen en rekenen is een extra die ons de mogelijkheid geeft om in de huidige maatschappij mee te draaien. De essentie bevindt zich in het tonen aan onze kinderen dat een leven zonder angst een vereiste is om vrij te zijn. En alleen wanneer men vrij is kan men de waarheid onderzoeken, opzoeken en vinden. Vrij zijn is een vereiste om met andere woorden God te vinden. God is de waarheid, is de universele energie die alles verbindt, is overal. Vrij zijn betekent ook dat men geen geloof aanhangt, geloof belet je te zoeken, want het staat toch al geschreven wat de waarheid is. Geloof in een God, een goeroe, een leider, een politieke partij belet de mens vrij te zijn en daarmee de waarheid te vinden. Ieder kind moet leren dat vrij zijn een eerste vereiste is om waarheid van het leven en daarmee de dood te vinden.

Ik sprak van een nieuwe wereld, niet de nieuwe wereld waar Klaus Schwab, leider van het world economic forum, over spreekt, maar een nieuwe wereld die moet opstaan omdat de oude wereld met zijn oorlogen, armoede, haat, kapitalisme, heeft bewezen niet te functioneren om in een leefbare gelukkige wereld te voorzien. Een nieuwe wereld volgens Schwab, ieder die geïnteresseerd is moet dat maar eens opzoeken en nalezen.

Een nieuwe wereld volgens de waarheidszoekers, lichtwezens, vrije zielen, is van een heel ander allooi. In een nieuwe wereld is er plaats voor iedereen, is iedereen gelijk, bestaan er geen geloofsovertuigingen, bestaat er geen angst, is er vrijheid. Met andere woorden: is er Liefde. Ware liefde die geen grenzen, kleuren, rassen, geloven, kent. Alleen de liefde, omdat dat de waarheid is. Haat en ambitie bestaan in ons denken maar niet in ons hart of buik. Daarom is een hart ook het teken van liefde, een hart voelt geen haat, die ontstaat in het denken om nadien in het hele lijf gevoeld te worden als haat. Het hart IS Liefde, alleen liefde. De nieuwe wereld gaat uit van het hart en niet meer vanuit het denken. Daarom zeg ik ook dat leren schrijven, rekenen enkel belang heeft om in de huidige maatschappij mee te draaien maar het heeft niets te maken met een opgevoed goed mens te zijn.

Leren leven vanuit het hart is de nieuwe opgave voor de jongeren, voor onze toekomst. Vanuit het hart leven is zonder angst leven, in vrijheid leven, in liefde leven. Alleen zo kunnen we aan een nieuwe wereld bouwen. Een nieuwe wereld omdat we aan onze kinderen verplicht zijn de op alle vlakken falende huidige wereld een nieuwe kans te geven als wereld. Zodat deze kinderen, hun kinderen en alle daarop volgende kinderen van deze prachtige aardbol met zijn adembenemede natuur kunnen genieten zonder oorlogen, zonder vluchtelingen, zonder armoede, zonder honger..... Het is onze plicht als ouder om hierbij stil te staan, om hierover na te denken. Het is nu in deze crisis tijd dat we het moeten doen. Niet wegkruipen achter een masker, niet verstoppen in quarantaine, niet ons laten plat spuiten met Gen materiaal. Bouwen aan een nieuwe wereld en dat begint met de opvoeding van onze kinderen, thuis en op school. Een opvoeding vanuit het hart, een opvoeding met liefde zonder angst, in vrijheid.
65 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Nu